Sắp xếp Audio

Đức Uy

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Đức Uy

157 đánh giá

 3:46:17     4 phần
 Lượt nghe: 1,200

Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Vị Bồ Tát

Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Vị Bồ Tát

Đức Uy

76 đánh giá

 1:16:20     6 phần
 Lượt nghe: 1,040

Thiền Sư Việt Nam

Thiền Sư Việt Nam

Đức Uy

73 đánh giá

 8:44:54     10 phần
 Lượt nghe: 802

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi

Đức Uy

303 đánh giá

 3:49:24     4 phần
 Lượt nghe: 16,314

Nẻo Về Của Ý

Nẻo Về Của Ý

Đức Uy

141 đánh giá

 7:7:44     8 phần
 Lượt nghe: 1,543

Thương Yêu Theo Phương Phát Bụt Dạy

Thương Yêu Theo Phương Phát Bụt Dạy

Đức Uy

106 đánh giá

 4:24:56     4 phần
 Lượt nghe: 841

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Đức Uy

142 đánh giá

 3:19:28     3 phần
 Lượt nghe: 2,344

An Lạc Từng Bước Chân

An Lạc Từng Bước Chân

Đức Uy

124 đánh giá

 3:19:37     3 phần
 Lượt nghe: 1,316


Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi

Đức Uy

104 đánh giá

 1:09:40     1 phần
 Lượt nghe: 927

Sen Nở Trời Phương Ngoại

Sen Nở Trời Phương Ngoại

Đức Uy

133 đánh giá

 9:04:56     16 phần
 Lượt nghe: 756

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy

Đức Uy

101 đánh giá

 4:24:06     5 phần
 Lượt nghe: 684

Trái Tim Mặt Trời

Trái Tim Mặt Trời

Đức Uy

113 đánh giá

 3:37:39     4 phần
 Lượt nghe: 1,418

Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng

Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng

Đức Uy

132 đánh giá

 2:15:16     2 phần
 Lượt nghe: 803

Bước Đầu Học Phật

Bước Đầu Học Phật

Đức Uy

54 đánh giá

 10:31:45     25 phần
 Lượt nghe: 756

Hạnh Phúc Mộng Và Thực

Hạnh Phúc Mộng Và Thực

Đức Uy

111 đánh giá

 6:30:20     6 phần
 Lượt nghe: 1,446