Sắp xếp Audio
Nguyễn Huệ Phiêu Lưu Ký

Nguyễn Huệ Phiêu Lưu Ký

Đạt Phi Media

112 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 5,877

Hồi Ức Người Lính Sư Đoàn 7

Hồi Ức Người Lính Sư Đoàn 7

Đạt Phi Media

178 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 8,233

Hùng Ca Sử Việt - Toàn Tập

Hùng Ca Sử Việt - Toàn Tập

Đạt Phi Media

139 đánh giá

 04:27:07     33 phần
 Lượt nghe: 9,248

1000 năm Bắc thuộc - Sử Việt hùng ca

1000 năm Bắc thuộc - Sử Việt hùng ca

Đạt Phi Media

122 đánh giá

 00:07:18     1 phần
 Lượt nghe: 3,910

Hồ Quý Ly qua giọng kể Đạt Phi

Hồ Quý Ly qua giọng kể Đạt Phi

Đạt Phi Media

115 đánh giá

 00:09:10     1 phần
 Lượt nghe: 2,715