Sắp xếp Audio

Bùi Dương

Yêu Cho Đến Chết

Yêu Cho Đến Chết

Bùi Dương

22 đánh giá

 02:23:36     1 phần
 Lượt nghe: 666

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Bùi Dương

28 đánh giá

 01:14:24     1 phần
 Lượt nghe: 748

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Bùi Dương

19 đánh giá

 01:12:04     1 phần
 Lượt nghe: 804

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Bùi Dương

20 đánh giá

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 644

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bùi Dương

20 đánh giá

 01:01:08     1 phần
 Lượt nghe: 777

Số Trời Đã Định

Số Trời Đã Định

Bùi Dương

23 đánh giá

 01:55:35     1 phần
 Lượt nghe: 838

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Bùi Dương

13 đánh giá

 01:16:44     1 phần
 Lượt nghe: 1,033

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Bùi Dương

34 đánh giá

 01:48:33     1 phần
 Lượt nghe: 2,594


Xác Ngọc Lam

Xác Ngọc Lam

Bùi Dương

29 đánh giá

 00:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 914

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Bùi Dương

19 đánh giá

 03:27:01     2 phần
 Lượt nghe: 562

Cưới Ma

Cưới Ma

Bùi Dương

27 đánh giá

 03:23:03     2 phần
 Lượt nghe: 751

Dốc Quỷ Ám

Dốc Quỷ Ám

Bùi Dương

20 đánh giá

 02:09:04     4 phần
 Lượt nghe: 1,250