Sắp xếp Audio
Yêu Cho Đến Chết

Yêu Cho Đến Chết

Bùi Dương

12 đánh giá

 02:23:36     1 phần
 Lượt nghe: 6,001

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Bùi Dương

14 đánh giá

 01:14:24     1 phần
 Lượt nghe: 7,844

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Bùi Dương

7 đánh giá

 01:12:04     1 phần
 Lượt nghe: 596

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Bùi Dương

10 đánh giá

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 9,074

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bùi Dương

8 đánh giá

 01:01:08     1 phần
 Lượt nghe: 563

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

7 đánh giá

 01:55:35     1 phần
 Lượt nghe: 640

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Bùi Dương

4 đánh giá

 01:16:44     1 phần
 Lượt nghe: 728

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Bùi Dương

13 đánh giá

 01:48:33     1 phần
 Lượt nghe: 2,044


Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

9 đánh giá

 00:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 727

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Bùi Dương

6 đánh giá

 03:27:01     2 phần
 Lượt nghe: 6,906

Cưới Ma

Cưới Ma

Bùi Dương

8 đánh giá

 03:23:03     2 phần
 Lượt nghe: 518

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Bùi Dương

8 đánh giá

 02:09:04     4 phần
 Lượt nghe: 961