Sắp xếp Audio
Trộm Phải Nhà Ma

Trộm Phải Nhà Ma

MC Tiến Quân

18 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,217

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,688

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,906

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,430

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,317

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,366

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

14 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 913

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

MC Đình Soạn

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,383


Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,753

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

61 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,827

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,477

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,881

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

MC Đình Soạn

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,357

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

MC Tiến Quân

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 734

Thất Sát Trùng Tang

Thất Sát Trùng Tang

Quàng A Tũn

73 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 2,892

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

MC Đình Soạn

38 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,061

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,653

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

24 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,441

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,707

Quật Mả Thả Trùng

Quật Mả Thả Trùng

MC Tiến Quân

10 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,159