Sắp xếp Audio
Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ

MC Đình Soạn

2 đánh giá

 00:56:39     1 phần
 Lượt nghe: 774

Oán Hận Trăm Năm

Oán Hận Trăm Năm

MC Nguyễn Huy

3 đánh giá

 01:02:07     2 phần
 Lượt nghe: 1,505

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 01:04:07     1 phần
 Lượt nghe: 1,003

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

0 đánh giá

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,290

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:03:05     1 phần
 Lượt nghe: 891

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

MC Đình Soạn

2 đánh giá

 01:08:38     1 phần
 Lượt nghe: 928

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 00:53:40     1 phần
 Lượt nghe: 628

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:11:41     1 phần
 Lượt nghe: 953


Nghiệp Gia Truyền

Nghiệp Gia Truyền

MC Nguyễn Huy

0 đánh giá

 00:56:28     1 phần
 Lượt nghe: 1,440

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 01:34:19     1 phần
 Lượt nghe: 1,101

Đàn Cò Đưa Tang

Đàn Cò Đưa Tang

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 00:54:18     1 phần
 Lượt nghe: 555

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 01:05:12     1 phần
 Lượt nghe: 7,559

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:12:13     2 phần
 Lượt nghe: 1,204

Ở Góc Phòng Là Ai

Ở Góc Phòng Là Ai

MC Nguyễn Huy

0 đánh giá

 01:15:06     1 phần
 Lượt nghe: 703

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 01:05:29     1 phần
 Lượt nghe: 642

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

0 đánh giá

 01:21:48     1 phần
 Lượt nghe: 794

Đòi Nợ Máu

Đòi Nợ Máu

Quàng A Tũn

1 đánh giá

 01:29:20     2 phần
 Lượt nghe: 1,427

Sau Bức Tường Máu

Sau Bức Tường Máu

MC Nguyễn Huy

4 đánh giá

 01:01:32     1 phần
 Lượt nghe: 779

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:02:32     1 phần
 Lượt nghe: 850

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

MC Nguyễn Huy

1 đánh giá

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 678