Sắp xếp Audio
Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ

MC Đình Soạn

 00:56:39     1 phần
 Lượt nghe: 5,356

Oán Hận Trăm Năm

Oán Hận Trăm Năm

MC Nguyễn Huy

 01:02:07     2 phần
 Lượt nghe: 769

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

 01:04:07     1 phần
 Lượt nghe: 8,589

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 543

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

 01:03:05     1 phần
 Lượt nghe: 552

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

MC Đình Soạn

 01:08:38     1 phần
 Lượt nghe: 7,160

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

 00:53:40     1 phần
 Lượt nghe: 8,129

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

MC Đình Soạn

 01:11:41     1 phần
 Lượt nghe: 8,773


Nghiệp Gia Truyền

Nghiệp Gia Truyền

MC Nguyễn Huy

 00:56:28     1 phần
 Lượt nghe: 630

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

 01:34:19     1 phần
 Lượt nghe: 576

Đàn Cò Đưa Tang

Đàn Cò Đưa Tang

MC Đình Soạn

 00:54:18     1 phần
 Lượt nghe: 8,244

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

MC Đình Soạn

 01:05:12     1 phần
 Lượt nghe: 9,232

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

 01:12:13     2 phần
 Lượt nghe: 754

Ở Góc Phòng Là Ai

Ở Góc Phòng Là Ai

MC Nguyễn Huy

 01:15:06     1 phần
 Lượt nghe: 9,518

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

 01:05:29     1 phần
 Lượt nghe: 6,775

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

 01:21:48     1 phần
 Lượt nghe: 9,363

Đòi Nợ Máu

Đòi Nợ Máu

Quàng A Tũn

 01:29:20     2 phần
 Lượt nghe: 795

Sau Bức Tường Máu

Sau Bức Tường Máu

MC Nguyễn Huy

 01:01:32     1 phần
 Lượt nghe: 5,120

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

MC Đình Soạn

 01:02:32     1 phần
 Lượt nghe: 6,245

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

MC Nguyễn Huy

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 9,731