Sắp xếp Audio
Trộm Phải Nhà Ma

Trộm Phải Nhà Ma

MC Tiến Quân

18 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,217

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,688

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,430

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,317

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

14 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 913

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,477

Vong Trong Lều Nát

Vong Trong Lều Nát

MC Tiến Quân

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 699

Những Bóng Ma Chợ Bể

Những Bóng Ma Chợ Bể

Quàng A Tũn

106 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,590


Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

MC Đình Soạn

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,190

Trong Mắt Có Ma

Trong Mắt Có Ma

Quàng A Tũn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 989

Hai Số Phận

Hai Số Phận

MC Đình Soạn

36 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,624

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

MC Đình Soạn

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,713

Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

MC Đình Soạn

103 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 6,816

Những Mẩu Chuyện Ma Quê Ngoại

Những Mẩu Chuyện Ma Quê Ngoại

Quàng A Tũn

59 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,933

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,096

Cây Nêu Trấn Yểm

Cây Nêu Trấn Yểm

MC Tiến Quân

15 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 780

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

MC Tiến Quân

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,144

Âm Dương Đối Đầu

Âm Dương Đối Đầu

MC Đình Soạn

25 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,180

Thầy Tư Xà

Thầy Tư Xà

MC Đình Soạn

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,300

Réo Gọi Vong Hồn

Réo Gọi Vong Hồn

MC Tiến Quân

14 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,170