Sắp xếp Audio
Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,356

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,483

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,190

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 716

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,355

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 1,472

Oán Niệm Tột Cùng

Oán Niệm Tột Cùng

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 857


Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,190

Vong Trong Lều Nát

Vong Trong Lều Nát

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 567

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,153

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,254

Oan Hồn Hai Nhung

Oan Hồn Hai Nhung

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 668

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,156

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,638

Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,650

Ma Gà Phản Chủ

Ma Gà Phản Chủ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 800

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 892

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 823