Sắp xếp Audio
Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,689

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,909

Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói Ở Hà Nội

Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói Ở Hà Nội

Quàng A Tũn

183 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 5,363

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

22 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,520

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

14 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 915

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,763

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

61 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,828

Oán Niệm Tột Cùng

Oán Niệm Tột Cùng

MC Tiến Quân

25 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,202


Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,519

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

MC Tiến Quân

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 736

Vong Trong Lều Nát

Vong Trong Lều Nát

MC Tiến Quân

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 700

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

24 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,443

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,708

Oan Hồn Hai Nhung

Oan Hồn Hai Nhung

MC Tiến Quân

15 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 860

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

MC Đình Soạn

33 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,454

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,102

Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

MC Đình Soạn

26 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,067

Ma Gà Phản Chủ

Ma Gà Phản Chủ

MC Đình Soạn

18 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 978

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

MC Tiến Quân

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,145

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,083