Sắp xếp Audio
Dòng Thư Cũ

Dòng Thư Cũ

MC Đình Soạn

 01:10:33     1 phần
 Lượt nghe: 6,281

Ngòi Mực Sinh Tử

Ngòi Mực Sinh Tử

Quàng A Tũn

 01:28:45     1 phần
 Lượt nghe: 9,345

Hồn Ma Báo Oán

Hồn Ma Báo Oán

MC Nguyễn Huy

 01:10:11     1 phần
 Lượt nghe: 617

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Quàng A Tũn

 01:27:55     3 phần
 Lượt nghe: 672

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

 00:47:57     1 phần
 Lượt nghe: 6,999

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

MC Đình Soạn

 00:58:42     1 phần
 Lượt nghe: 6,611

Sau Bóng Linh Hồn

Sau Bóng Linh Hồn

MC Đình Soạn

 00:54:13     1 phần
 Lượt nghe: 6,844

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

 00:54:43     3 phần
 Lượt nghe: 9,523


Góc Tối

Góc Tối

MC Đình Soạn

 01:07:50     1 phần
 Lượt nghe: 9,601

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 6,339

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

MC Ngọc Lâm

 01:09:27     1 phần
 Lượt nghe: 9,172

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Quàng A Tũn

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 610

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

MC Nguyễn Huy

 01:10:45     3 phần
 Lượt nghe: 7,903

Chị Dâu Báo Oán

Chị Dâu Báo Oán

MC Nguyễn Huy

 01:03:21     2 phần
 Lượt nghe: 729

Bận Thân Lật Mặt

Bận Thân Lật Mặt

Quàng A Tũn

 01:33:50     2 phần
 Lượt nghe: 6,393

Hồi Ức Tâm Linh

Hồi Ức Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

 01:15:39     5 phần
 Lượt nghe: 6,440

Miệng Giếng Hoang

Miệng Giếng Hoang

MC Ngọc Lâm

 01:03:15     2 phần
 Lượt nghe: 7,234

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

 01:07:48     1 phần
 Lượt nghe: 6,515

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

MC Nguyễn Huy

 01:51:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,501

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

Quàng A Tũn

 01:33:30     1 phần
 Lượt nghe: 9,094