Sắp xếp Audio
Dòng Thư Cũ

Dòng Thư Cũ

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:10:33     1 phần
 Lượt nghe: 692

Ngòi Mực Sinh Tử

Ngòi Mực Sinh Tử

Quàng A Tũn

2 đánh giá

 01:28:45     1 phần
 Lượt nghe: 895

Hồn Ma Báo Oán

Hồn Ma Báo Oán

MC Nguyễn Huy

1 đánh giá

 01:10:11     1 phần
 Lượt nghe: 1,226

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Quàng A Tũn

1 đánh giá

 01:27:55     3 phần
 Lượt nghe: 1,177

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

2 đánh giá

 00:47:57     1 phần
 Lượt nghe: 507

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 00:58:42     1 phần
 Lượt nghe: 738

Sau Bóng Linh Hồn

Sau Bóng Linh Hồn

MC Đình Soạn

2 đánh giá

 00:54:13     1 phần
 Lượt nghe: 509

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

0 đánh giá

 00:54:43     3 phần
 Lượt nghe: 715


Góc Tối

Góc Tối

MC Đình Soạn

1 đánh giá

 01:07:50     1 phần
 Lượt nghe: 560

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

0 đánh giá

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 744

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

MC Ngọc Lâm

0 đánh giá

 01:09:27     1 phần
 Lượt nghe: 5,954

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Quàng A Tũn

3 đánh giá

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 947

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

MC Nguyễn Huy

1 đánh giá

 01:10:45     3 phần
 Lượt nghe: 903

Chị Dâu Báo Oán

Chị Dâu Báo Oán

MC Nguyễn Huy

4 đánh giá

 01:03:21     2 phần
 Lượt nghe: 1,577

Bận Thân Lật Mặt

Bận Thân Lật Mặt

Quàng A Tũn

0 đánh giá

 01:33:50     2 phần
 Lượt nghe: 656

Hồi Ức Tâm Linh

Hồi Ức Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

0 đánh giá

 01:15:39     5 phần
 Lượt nghe: 774

Miệng Giếng Hoang

Miệng Giếng Hoang

MC Ngọc Lâm

0 đánh giá

 01:03:15     2 phần
 Lượt nghe: 6,449

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

2 đánh giá

 01:07:48     1 phần
 Lượt nghe: 893

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

MC Nguyễn Huy

0 đánh giá

 01:51:30     1 phần
 Lượt nghe: 6,122

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

Quàng A Tũn

2 đánh giá

 01:33:30     1 phần
 Lượt nghe: 706