Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Đường Âm

Đường Âm

Quàng A Tũn

14 đánh giá

 04:20:57     3 phần
 Lượt nghe: 785

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Quàng A Tũn

16 đánh giá

 01:18:21     1 phần
 Lượt nghe: 621

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Quàng A Tũn

28 đánh giá

 05:17:57     4 phần
 Lượt nghe: 1,906

Quỷ Nhập

Quỷ Nhập

Quàng A Tũn

26 đánh giá

 01:11:51     1 phần
 Lượt nghe: 593

Đam Mê Xác Chết

Đam Mê Xác Chết

Quàng A Tũn

23 đánh giá

 01:17:15     1 phần
 Lượt nghe: 715

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Quàng A Tũn

17 đánh giá

 01:54:31     2 phần
 Lượt nghe: 644

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

Quàng A Tũn

35 đánh giá

 01:56:36     2 phần
 Lượt nghe: 666

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Quàng A Tũn

104 đánh giá

 00:24:43     90 phần
 Lượt nghe: 7,404


Bên Kia Sự Sống

Bên Kia Sự Sống

Quàng A Tũn

23 đánh giá

 12:24:12     10 phần
 Lượt nghe: 8,986

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Quàng A Tũn

45 đánh giá

 08:52:56     6 phần
 Lượt nghe: 1,392

Số Kiếp - Truyện Ma

Số Kiếp - Truyện Ma

Quàng A Tũn

27 đánh giá

 07:04:13     5 phần
 Lượt nghe: 1,104

Ngôi Nhà Ma 368

Ngôi Nhà Ma 368

Quàng A Tũn

36 đánh giá

 09:54:47     7 phần
 Lượt nghe: 940

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Quàng A Tũn

38 đánh giá

 01:38:03     1 phần
 Lượt nghe: 887

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Quàng A Tũn

28 đánh giá

 01:30:22     1 phần
 Lượt nghe: 957

Chuyện Tình Ma Nữ

Chuyện Tình Ma Nữ

Quàng A Tũn

27 đánh giá

 02:05:54     1 phần
 Lượt nghe: 860

Ranh Giới Mong Manh - Truyện Ma Có Thật Ở Đà Lạt

Ranh Giới Mong Manh - Truyện Ma Có Thật Ở Đà Lạt

Quàng A Tũn

31 đánh giá

 02:54:15     2 phần
 Lượt nghe: 897

Thạch Sanh Dị Bản

Thạch Sanh Dị Bản

Quàng A Tũn

37 đánh giá

 04:13:20     3 phần
 Lượt nghe: 2,192

Tam Điểm Chỉ

Tam Điểm Chỉ

Quàng A Tũn

40 đánh giá

 11:39:19     7 phần
 Lượt nghe: 1,314

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Ác, Bánh Xe Nhân Quả

Quàng A Tũn

35 đánh giá

 08:09:40     5 phần
 Lượt nghe: 1,161

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

MC Anh Tú, Quàng A Tũn, MC Đình Soạn

84 đánh giá

 18:22:28     14 phần
 Lượt nghe: 1,707