Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 00:59:30     1 phần
 Lượt nghe: 807

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

46 đánh giá

 01:07:03     1 phần
 Lượt nghe: 1,264

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 00:40:36     1 phần
 Lượt nghe: 993

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

51 đánh giá

 01:19:16     1 phần
 Lượt nghe: 849

Cô Gái Lái Đò

Cô Gái Lái Đò

MC Anh Tú MC Đình Soạn

863 đánh giá

 21:58:38     17 phần
 Lượt nghe: 18,622

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

59 đánh giá

 00:47:38     1 phần
 Lượt nghe: 763

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 00:55:40     1 phần
 Lượt nghe: 887

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

49 đánh giá

 01:24:48     1 phần
 Lượt nghe: 886


Miếu Thiêng Tên Hai Cô - Truyện Ma

Miếu Thiêng Tên Hai Cô - Truyện Ma

MC Đình Soạn

46 đánh giá

 00:34:15     1 phần
 Lượt nghe: 958

Lời Nguyền Dòng Họ - Truyện Ma

Lời Nguyền Dòng Họ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

73 đánh giá

 01:10:16     1 phần
 Lượt nghe: 1,359

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

MC Đình Soạn

759 đánh giá

 06:15:08     5 phần
 Lượt nghe: 14,825

Gặp Ma Ngày Đống Chí - Truyện Ma

Gặp Ma Ngày Đống Chí - Truyện Ma

MC Đình Soạn

65 đánh giá

 01:37:26     1 phần
 Lượt nghe: 782

Ngải Của Hài Nhi

Ngải Của Hài Nhi

MC Đình Soạn

74 đánh giá

 05:25:48     4 phần
 Lượt nghe: 2,678

Nhật Ký Trừ Tà Ma - Truyện Kinh Dị

Nhật Ký Trừ Tà Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

86 đánh giá

 01:34:07     1 phần
 Lượt nghe: 1,512

Căn Nhà Ma Nó Ám - Truyện Kinh Dị

Căn Nhà Ma Nó Ám - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 01:31:21     1 phần
 Lượt nghe: 1,456

Cây Đa Xóm Miếu - Truyện Ma

Cây Đa Xóm Miếu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

107 đánh giá

 02:09:16     1 phần
 Lượt nghe: 3,226

Tháng Bảy Cô Hồn - Truyện Kinh Dị

Tháng Bảy Cô Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

59 đánh giá

 01:10:07     1 phần
 Lượt nghe: 960

Tình Bạn Âm Dương

Tình Bạn Âm Dương

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 00:59:03     1 phần
 Lượt nghe: 957

Con Quỷ Áo Đỏ - Truyện Ma

Con Quỷ Áo Đỏ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

79 đánh giá

 00:00:00     1 phần
 Lượt nghe: 2,275

Chùa Dư Hàng - Truyện Ma

Chùa Dư Hàng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

104 đánh giá

 01:43:40     1 phần
 Lượt nghe: 1,442