Sắp xếp Audio
Nghiệp Bắt Rắn

Nghiệp Bắt Rắn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,599

Thắp Đèn Kể Chuyện Ma

Thắp Đèn Kể Chuyện Ma

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,899

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 812

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Quàng A Tũn

 01:17:15     1 phần
 Lượt nghe: 554

Ngôi Mộ Của Bà Thi

Ngôi Mộ Của Bà Thi

Quàng A Tũn

 01:03:55     1 phần
 Lượt nghe: 630

Cụ Lý

Cụ Lý

MC Lam Phương

 01:11:13     2 phần
 Lượt nghe: 5,207

Sư Thầy Đuổi Quỷ

Sư Thầy Đuổi Quỷ

Quàng A Tũn

 01:27:55     1 phần
 Lượt nghe: 574

Hướng Dẫn Gọi Vong

Hướng Dẫn Gọi Vong

Quàng A Tũn

 02:12:35     1 phần
 Lượt nghe: 597


Ông Thầy Tàu Luyện Con Ma Vàng

Ông Thầy Tàu Luyện Con Ma Vàng

Quàng A Tũn

 01:17:20     1 phần
 Lượt nghe: 8,998

Pháp Sư Và Nữ Quỷ Làng Bân

Pháp Sư Và Nữ Quỷ Làng Bân

Quàng A Tũn

 01:50:10     2 phần
 Lượt nghe: 543

Thuế Làng

Thuế Làng

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,404

Ma Nữ Khóc Tìm Con

Ma Nữ Khóc Tìm Con

Quàng A Tũn

 02:25:44     2 phần
 Lượt nghe: 6,986